Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Novo izdanje Zavoda

Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 2000-2012. svečano je promoviran u Bošnjačkom institutu 10.04.2012. Promotori su bili prof.dr Ibrahim Krzović, Ivica Šarić, ministar kulture i sporta KS i Munib Buljina, direktor Zavoda.

Poratne godine rada Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obilježene su pretežno radom na sanaciji ratnih šteta, čiji pregled smo dali kroz Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 1996.-2000.godine, ali i kroz novi Katalog koji tretira period od 2000. do 2010. godine.

U ovom Katalogu pokušali smo zabilježiti sve značajne radove sanacije, rekonstrukcije, restauracije i revitalizacije stambenih, sakralnih, javnih i drugih spomenika koje je Zavod izvodio ili u koje je bio uključen. Neki od njih po vrsti, načinu i obimu izvedenih intervencija predstavljaju osobite reference u radu službe zaštite: takvi su bili konzervatorsko-restauratorski zahvati na džamijama – Magribiji, Čekrekči Muslihudinovoj  i Alipašinoj,  takva je bila višegodišnja, vrlo složena, obnova Bijele tabije i kapi- kula Vratničkog grada, Latinske ćuprije, starih bosanskih kuća – Alije Đerzeleza i Panjine kule, kontinuirani projekat konzervacije, restauracije i kolorističke obrade fasada objekata iz austro-ugarskog perioda, te brojni drugi  radovi na objektima kulturno-historijskog naslijeđa Sarajeva, od impozantnih građevina, poput sarajevske Vijećnice, zgrada Zemaljske vlade, Gazi Husrev-begove palate, pa do „malih“, ali ne manje značajnih objekata, kakvi su: sarajevske česme i šadrvani, drevni nišani, stećci i turbeta…

Spomenici prirode, rijetke biljne i životinjske vrste, znana i neznana izletišta, rekreacione zone, parkovi prirode… evidentirani su, valorizirani i pravno zaštićeni, a za mnoge su urađeni programi zaštite i korištenja, te poduzete ekološko-zaštitarske aktivnosti. Pomenimo Bijambare, Vrelo Bosne,  Skakavac…

Ostala izdanja Zavoda…

2018-12-20T18:04:44+00:0012/04/2012|Aktuelnosti|