Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža “Bentbaša” / elaborat

Kroz elaborat Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža “Bentbaša” utvrđeno je da područje “Bentbaše” predstavlja izuzetno vrijedno dobro prirodne baštine. Radi se o području koje karakteriše polimorfnost odnosno pojava iznimnog bogatstva reljefnih oblika na koji su utjecali; neotektonski procesi, heterogeni litološki sastav, morfološke osobine, specifičan geografski položaj područja i djelovanje aktivnih spoljnih egzogeomorfoloških sila.

Osnovne vrijednosti prostora čine:

Visok stepen florističke i faunističke raznolikosti;

-70 različitih tipova staništa (u skladu sa EUNIS kategorizacijom )

-69 biljnih vrsta sa visokim biološkim i ekološkim vrijednostima

-34 vrste dnevnih leptira

-50 vrsta ptica

-8 vrsta gmizavaca

-6 vrsta riba

– 1 vrsta vodozemca

Geomorfološka raznolikost;

-dolina Miljacke sa najrazličitijim (polimorfnim) oblicima krškog reljefa; krški, fluviokrški, padinski, fluvijalni i fosilni-tercijerni reljef

-stijene i plato Jekovca sa pećinom

-Babin zub i strme padine tipičnog kraškog terena ispod Bijele tabije

-pećina ispod Šehove Korije

-Orlovo krilo

-ušče i dolina Mošćanice (dio koji je u obuhvatu)

Hidrološka raznolikost

-vodotok rijeke Miljacke

-vodotok Mošćanice

– vrelo kod Šehove Korije

– vrelo Abu Hayat iznad Šehove Korije

Kulturno-historijske vrijednosti

– Šehova Korija sa derviškim nišanima

– Kozija ćuprija

Ukupni obuhvat Zaštićenog pejzaža iznosi 160,9 ha, a podijeljen je u dvije zone i to:

Prvu zonu – nukleus (najvrednije područje) površina/16,9 ha

Drugu zonu – zaštitni pojas nukleusa, površina/144 ha.

Naručilac projekta: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Nosilac projekta: Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

2018-12-02T16:55:36+00:0014/07/2017|Projekti, elaborati, studije|