Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Revitalizacija postojećih zelenih površina i uspostavljanje novih

U ovom zavodu u završnoj fazi je izrada studije o mogućnostima revitalizacije postojećih zelenih površina u centralnom  gradskom  području, a planira se i uspostavljanje novih.

Pored ekološkog značaja, zelene površine učestvuju u očuvanju i zaštiti pejzažnih vrijednosti, odnosno estetsko-oblikovnih vrijednosti čitavih urbanih poteza, uličnih cjelina i gradskih trgova. Projekat „Revitalizacija postojećih zelenih površina centralnog gradskog jezgra sa prijedlogom uspostave novih /usklađivanje sa aktuelnom provedbenom planskom dokumentacijom” ima za cilj da se, kroz evidenciju i valorizaciju gradskod zelenila, utvrdi stanje postojećih zelenih površina, sagleda njihova održivost, definšu višestruki zahtijevi koje zelene zone trebaju ispuniti u urbanim sredinama, te da se odredi vrsta i obim intervencija neophodnih za poboljšanje njihovog stanja.

Više o tome….

2018-12-20T17:22:18+00:0018/07/2017|Aktuelnosti|