Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Projekat „Revitalizacija postojećih zelenih površina centralnog gradskog jezgra sa prijedlogom uspostave novih / usklađivanje sa aktuelnom provedbenom planskom dokumentacijom”

Jedan od bitnih  ciljeva projekta je iznalaženje mogućnosti i lokacija za uspostavu novih zelenih površina, što se može ostvariti na više lokacija. Na taj način bi se unutar gradske gužve stvorile nove zelene oaze.

Uspostava tih zelenih fragmenata ima za cilj podizanje urbanog zelenila na uobičajene evropske standarde. S tim u vezi treba naglasiti da je u Akcionom planu zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KEAP), kao jedan od problema u Kantonu Sarajevo koji je uočen i istaknut kao prioritet za rješavanje, upravo je očuvanje i revitalizaciae zelenila, odnosno utvrđivanje stanja, zaštite i formiranje novih zelenih površina.

Osnovu projektnog zadatka predstavlja postojeća planska i provedbena dokumentacija koja se odnosi na predmetni obuhvat, kao i terenska istraživanja na osnovu kojih se utvrđuje stanje zelenih površina, predlažu mjere zaštite i revitalizacije, te definišu nove moguće lokacije urbanog zelenila.

Projekat se izvodi u dvije faze:

I FAZA:

1. Postojeće stanje- evidencija i valorizacija postojećih zelenih površina u današnjim granicama sa mjerama zaštite i revitalizacije

2. Prijedlog novih zelenih površina- planiranje novih zelenih površina u područjima u kojima ih nema dovoljno, sa prijedlogom načelnog rješenja i izgleda zelenih površina

II FAZA:

Izrada smjernica i projektnih uslova za pojedinačne idejne projekte sanacije, revitalizacije i hortikulturnog uređenja gradskih zelenih površina

Planirani period izrade projekta/ I Faza:  april/septembar 2017.

Sredstva: 10.000 KM / Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

2018-12-21T21:45:19+00:0018/07/2017|Projekti, elaborati, studije|