Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uposlenica Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, stručna savjetnica za zaštitu spomeničkog naslijeđa dr. sci. Mirha Šabanović, historičarka umjetnosti i komparativistica, imala je priliku kao stipendista Vlade Republike Francuske službeno posjetiti Pariz i boraviti kao istraživač na Institutu INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) Univerziteta Sorbonne Paris Cité, u periodu od 22. maja do 5. juna 2023. godine. Cilj posjete bio je prevashodno upoznavanje saradnika i profesora Instituta s radom Zavoda i njegovih sektora za zaštitu nepokretne, pokretne i nematerijalne baštine Kantona Sarajevo, kroz pripremu tematskog predavanja. Službena posjeta je također uključivala i obilazak i korištenje istraživačkog sektora Nacionalne biblioteke François Mitterrand, kao i upoznavanje sa istraživačima i profesorima humanističkih nauka na Institutu des Cultures d’Islam i Odsjeku za istoriju balkanskih zemalja u cilju obavljanja istraživačkih aktivnosti vezanih za kolegicine poslijedoktorske studije u Francuskoj. Na temelju obavljenih razgovora i sastanaka izražena je obostrana spremnost i želja da saradnici Zavoda uzmu aktivno učešće na konferencijama, seminarima i drugim tematskim aktivnostima koje se odnose na podneblje balkanskih zemalja i kulturne baštine u organizaciji INALCO Instituta u Francuskoj, odnosno Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo u BiH.

2023-08-28T10:07:14+00:0028/08/2023|Aktuelnosti, Uncategorized|