Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Predstavnici Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) potpisali su Sporazum o saradnji sa JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Sporazum je potpisan s ciljem promovisanja akademske, obrazovne i kulturne saradnje između ove dvije institucije.

U okviru sporazuma razvijat će se institucionalna saradnja koja će se dalje ostvarivati putem posebnih programa od obostranog interesa.

Ovim ugovorom definisane su pojedine aktivnosti koje će se provoditi, a neke od njih su podrška i poticanje umrežavanja i obostrane razmjene nastavnika, stručnjaka, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja, obuke, posjeta i razmjene iskustava.

Također, dogovorena je i podrška aktivnostima poput organizovanja konferencija, simpozijuma, kongresa, seminara, kurseva, ljetnih škola, radionica i drugih oblika saradnje od obostranog interesa.

Neke od aktivnosti koje su predviđene sporazumom su razmjena stručne literature, udžbenika i drugih publikacija, razmjena informacija, kao i brojne druge aktivnosti.

2023-08-22T09:01:51+00:0022/08/2023|Aktuelnosti|