Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Ured Grada Beča u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo organizovao je radionicu pod nazivom „Sanacija zgrada s fokusom na zaštitu spomenika – iskustva iz Beča“.

Radionica je započela 14. juna u Olimpijskom muzeju u Sarajevu, gdje je osmočlana delegacija iz Beča prezentirala svoja iskustva iz oblasti utopljavanja i ozelenjavanja zgrada, prelaska na obnovljive izvore energija te smjernica za administraciju i odobrenje.

Šefica Ureda Grada Beča u Sarajevu Tijana Purgić izjavila je da je radionica nastala na inicijativu Kantona Sarajevo da ostvari saradnju ova dva grada u kontekstu sanacije zgrada koje su zaštićena kulturno-historijska dobra.

Boris Trapara, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, ovim povodom je rekao: „Cilj ove radionice je, s obzirom na to da Grad Beč radi različite intervencije kroz mjere i metode zaštite na kulturno-historijskim dobrima kakve imamo i u Sarajevu, da preuzmemo ta pozitivna iskustva i metodologiju rada.“ Trapara je naglasio da je u fokusu restauracije i sanacije centralna gradska zona Sarajeva u kojoj su fasade trenutno u izuzetno lošem stanju.

Radionici su prisustvovali i predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Skupštine KS i Općine Centar.

Drugog dana programa, Boris Trapara je učesnike radionice poveo u obilazak lokacija od kulturno-historijskog značaja. Tom prilikom gosti iz Beča obišli su, između ostalog, Begovu džamiju, Sefardsku sinagogu, Staru pravoslavnu crkvu te Katedralu Srca Isusova.

2023-08-29T09:42:05+00:0029/08/2023|Aktuelnosti, Uncategorized|