Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Novi izdavački poduhvat Zavoda

U izdanju Buybooka i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo upravo je izašla knjiga našeg stručnog savjetnika Amera Sulejmanagića pod nazivom Bosansko novčarstvo srednjeg i ranog novog vijeka (1164-1689).  Knjga se bavi bosasnkim novcem u vremenskom rasponu od preko 550 godina. Nastala je kao rezultat autorovog dugogodišnjeg rada, istraživanja i analiza. Radi lakšeg korištenja i preglednosti obimnog predstavljenog numizmatičkog materijala djelo je podjeljeno u dva toma.

U prvom tomu u uvodnom dijelu autor je između ostalog ukazao na porijeklo i razvoj osnovnih težinskih sistema (sterlinškog i kelnskog) iz arapskog dirhema u procesu koji teče od sredine VIII do duboko u XII stoljeće. Ti su sistemi bili u upotrebi i u našim krajevima. Uvođenjem metroloških kategorija novčanih/težinskih sistema u skladu sa kojima je vršeno kovanje rezultiralo je novim naučnim spoznajama i otkrivanjem mnogo složenije slike ko, kako, kada i u kakvim prilikama kuje novac. Drugi tom prati teoretski sadržaj prvog toma ilustracijama.

Hronološki je obrađen novac kralja Bele III, Šubića, banova Stjepana II Kotromanića i Tvrtka, vojvode Radiča Sankovića, te kraljeva Tvrtka I, Stjepana Dabiše, Tvrtka II, Stjepana Tomaša, Stjepana II Tomaševića i Nikole Iločkog. U okviru srednjovjekovnog doba obrađen je i novac dalmatinskih komuna pod vlašću bosanskih vladara (Kotor i Split), a ranonovovjekovna bosanska numizmatika bavi se novcem Petra Keglevića Bužimskog, Vlatka III Kosače kao i novcem turskih sultana kovanim u Bosni.

Svim naučnicima kao i zainteresiranim čitaocima i istraživačima bosanske i evropske numizmatike knjiga Bosansko novčarstvo srednjeg  i ranog novog vijeka (1164-1689), kao prava riznica znanja i novih spoznaja nastalih na temelju savremenih metoda istraživanja će omogućiti da se odmaknu od starih djela od kojih su neka nastala i prije osamdeset godina.

Mr.sci. Amra Čusto

Sarajevo, 09.08.2023.

2023-08-21T22:14:46+00:0010/08/2023|Aktuelnosti|