Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Zaštitna arheološka istraživanja Lokalitet Marijin Dvor

Područje Marijin Dvora je višeslojni arheološki lokalitet koji svjedoči o sahranjivanju na ovom prostoru od antike sve do XIX stoljeća. O kontinuitetu sahranjivanja naovom prostoru svjedoči postojanje antičkih zidanih grobnica, te srednjovjekovnih grobova, otkrivenih prilikom izgradnje stare Tvornice duhana (1880-1891.).

Na lokalitetu Carina ili Vasiljeva bašča konstatovani su ostaci srednjovjekovnog groblja koje se prostiralo od Tvornice duhana do Vojnog logora.

Pored srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, stećaka i kamenih sarkofaga, na lokalitetu Carina otkriveni su hrišćanski nadgrobni spomenici, a ukopavanje se vršilo sve do 1888. godine kada su austrijske vlasti zatvorile ovo “gradsko” groblje i kada je počelo ukopavanje na grobljima u Koševu.

U vezi sa planiranom izgradnjom na ovom prostoru obavljena su zaštitna arheološkai straživanja u dvije “kampanje”, koje predstavljaju jednu cjelinu. Prva je obavljena u decembru 1997. godine, kada su radovi prekinuti zbog vremenskih uvjeta, te nastavljeni i završeni u maju 1998. godine. Ukupno je otvoreno i istraženo 12 kvadratnih sondi 5 x 5 m. Najveći dio nalaza predstavljaju ulomci keramike koji se mogu podijeliti u nekoliko grupa, (tzv. gleđosana keramika, ulomci crne fakture iz ranog osmanskog perioda, žute fakture sa ornamentima rađenim crvenom bojom, te svjetlosive vrlo fine fakture), fragmenti keramičkih lulica, ulomci stakla, brončani novčići, jedan dubrovački srebrni novčići dr. Nalazi pripadaju srednjovjekovnom i ranom osmanskom periodu.

Izrada programa i nadzor: doc. dr. Vesna Mušeta Aščerić, prof.ist.
Odgovorni istraživač: Margita Gavrilović, dipl.arheolog
Investitor: Vlada Kantona Sarajevo
Izvođač radova: “Monting” d.j.l.
Realizacija: 1997./1998.
2024-03-29T11:14:05+00:0022/12/2006|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|