Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Sanacija i konzervacija aleje lipa u Vilsonovom šetalištu

Aleja lipa nalazi se u centralnom dijelu grada uz desnu obalu Miljacke, nizvodno od mosta Suade Dilberović (Vrbanja). Uz Ilidžansku aleju predstavlja najvrijedniji drvored u Sarajevu. Zasađena je 1906. godine i u njoj se nalazi 480 stabala, od čega je 259 uz obalu Miljacke, a 221 stablo na desnoj strani ulice Vilsonovo šetalište.

Lipe u aleji sađene su u dva reda u naizmjeničnom položaju sa obje strane ulice.

U periodu 1998-1999. godina, Zavod je u dvije faze radio na sanaciji aleje. U obje faze vršeno je:

  • orezivanje stabala lipe uz pomoć autokorpe;
  • sječa teško oštećenih stabala koja su predstavljala opasnost za pješake i saobraćaj;
  • liječenje i zaštita mehanički oštećenih stabala i stabala zahvaćenih procesom trulenja.

U prvoj fazi orezano je 180 stabala, nakon čega je izvršeno premazivanje orezanih grana specijalnim sredstvom (kambisan) za brzo zatvaranje rana na orezanim granama.

Nakon toga pristupilo se liječenju i zaštiti oštećenih stabala. Ovaj postupak je primjenjen na 20 stabala. U toku ovog postupka oštećeni dio stabla je skidan (struganjem) do zdravog tkiva, nakon čega je tretiran fungicidima, da bi se na kraju izvršilo plombiranje (betoniranje) šupljine.

U drugoj fazi orezano je (oštećene i suhe grane) 190 stabala, a 30 stabala tretirano je postupkom konzervacije.

Voditelj projekta: Azra Švrakić, dipl.biol. /stručni saradnik Zavoda
Realizacija projekta: 1998./1999. god.
Izvođač: JKP “PARK”
Finansiranje: Vlada Kantona Sarajevo
2018-12-22T06:13:31+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|