Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi sanacije i tekućeg održavanja brusa bezistana; Projekat uređenja Brusa bezistana za muzejsku postavku

Brusa bezistan je jedan od najznačajnijih objekata islamske arhitekture u Sarajevu. Izgrađen je polovinom XVI stoljeća, kao zadužbina velikog vezira Rustem-paše. Ime je dobio po svili iz grada Bruse, koja se ovdje prodavala. Jedinstven unutrašnji prostor pravougaone forme prekriva šest kupola, a sa vanjskih strana prigrađeni su zasvođeni dućani, tako da u cjelini objekat podsjeća na carigradski Sandal-bezistan.

Sedamdesetih godina bezistan je restauriran, bez znatnijih prepravki unutrašnjeg prostora i vanjskih fasada i od tada je služio kao robna kuća suvenira.

Tokom agresije nije pretrpio znatnija oštećenja jer nije izravno pogođen većim projektilima. Pogoci zrna manjih kalibara i parčadi uglavnom su oštetili krovni pokrivač i samo djelimično krovni vijenac.

Danas ovaj objekat ima novu namjenu; u ovom prostoru je stalna postavka kolekcija i zbirki Muzeja grada Sarajeva. Nova namjena zahtijeva uklanjanje svih ranijih elemenata opreme enterijera koji su se koristili kao prodajni prostori, osim drvene galerije koja se zadržava i koristi i u novoj namjeni. Podne površine od kamena su očuvane i koriste se u novom muzejskom prostoru u zatečenom stanju.
Sanacioni radovi su obuhvatili, prije svega, radove na oštećenom krovnom pokrivaču, djelimičnim pokrivanjem novim bakarnim limom, uz izmjene oštećenih dijelova krovnog vijenca. Osim postavljanja snjegobrana i gromobrana, nisu predviđeni drugi radovi na eksterijeru objekta. U enterijeru objekta izvršeni radovi su samo manji dio radova za prilagođavanje objekta novoj namjeni. Sanirana su unutrašnja oštećenja prouzrokovana vlagom na zidnim i kupolnim površinama.

Projektom uređenja prostora za muzejsku postavku obuhvaćeni su svi građevinsko- zanatski i instalaterski radovi, koji obuhvataju rješenje prizemlja i galerije. Tokom 2001. i 2002. godini završeni su svi gradevinsko-zanatski radovi u enterijeru objekta, koji je prilagođen novoj namjeni.

Idejno rješenje: K. Hrustanović, dipl.ing.arh.
Projektanti: Pavle Mašić, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda, Emir Softić, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Izvođenje: “KUVET” Sarajevo
Finansiranje: Vlada Kantona Sarajevo
2006-12-22T08:00:46+00:0022/12/2006|Privredni objekti|