Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Butmir

Butmirska kultura pripada kulturi mlađeg neolita i datira se u III milenij. Do otkrića u Butmiru došlo je 1893. godine, kada su kopani temelji za Poljoprivrednu školu, nakon čega su uslijedila sistematska istraživanja koja su obavljena od 1893-1896. godine. Otkriveno je 89 zemunica, te tragovi kućnih ognjišta.

Od pokretnog arheološkog materijala, pored brojnog oruđa i oružja, najznačajni su nalazi butmirske keramike, koja obiluje raznovrsnim oblicima i prekrasnim stilizacijama ornamenata. Najznačajnije su, ipak, plastične statue, ljudske i životinjske figure, koje govore o duhovnoj komponenti ove kulturne grupe.

U vezi sa izgradnjom saobraćajnice Ilidža-Hrasnica, u januaru 1999. godine su obavljena zaštitna arheološka istraživanja, pošto je trasa navedenog puta presjecala ovo arheološko nalazište. Rezultat ovih istraživanja je pokazao da je opseg neolitskog naselja daleko veći nego se pretpostavljalo, odnosno da je ranije otkriveni lokalitet njegov krajnji sjeverozapadni dio, dok je novim otkrićem utvrđena krajnja jugo­istočna granica naselja, što je u nauci sasvim novi podatak.

Izrada programa i nadzor: doc.dr Vesna Mušeta Aščerić, prof.ist.
Odgovorni istraživač: Zilka Kujundžić, dipl.arheolog
Investitor: Općina Ilidža
Izvođač: Studentski servis
Realizacija: 1999.
2024-03-29T11:17:01+00:0022/12/2006|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|