Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uređenje i zaštita pećine ispod Šehove korije

Lokalitet Šehove Korije je izuzetno značajan i vrijedan prostor, kako sa kulturno-historijskog aspekta, tako i sa aspekta bogatstva značajnih fitocenoza i vrsta koje ih grade, ljepote pejsaža i prekrasnog kutka za odmor. Ova pećina služila je kao mjesto za osamljivanje derviša, a bila je dio jedne šire sufijske cjeline.

Projekat uređenja lokaliteta Šehove Korije počeo je sa uređenjem pećine ispod Š. Korije. Radovi na uređenju ovog objekta odvijali su se fazno:

  • Unutrašnjost pećine je očišćena. Nakon toga u pećinu je unešen novi sloj zemlje koja je nabijanjem dostigla nivo ulaza.
  • Ulaz u pećinu dozidan je kamenom koji se uklapa u okolni ambijent. Na ulazu su ugrađena vrata od masivnog drveta, tako da se pećina može zaključati.
  • Ispred ulaza u pećinu s obje strane izgrađene su kamene klupe za odmor.

Okolni prostor pećine je očišćen od smeća i drugog otpada. Staza koja vodi sa Šehove Korije do pećine je takođe očišćena od samoniklog grmlja, te nabacivanjem zemlje proširena.

Radovi na uređenju pećine započeti su u julu 1999. godine i odvijali su se prema dinamici i planu koji su dati u Projektu. Završeni su u septembru 1999. godine.

Voditelj projekta: Azra Švrakić, dipl.biol. /stručni saradnik Zavoda
Projektant: J. Mulaomerović, dipl.ing.
Realizacija projekta: juli/septembar 1999. god.
Izvođač: Speleološko društvo “SPELEO DODO”
Finansiranje: Grad Sarajevo
2018-12-22T06:06:03+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|