Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Sanacija i konzervacija stabala u Aleji platana – Velika aleja Ilidža

Atraktivno šetalište od banjsko – turističkog naselja Ilidža do Vrela Bosne, zasađeno stablima platana i kestena u dužini od 3,5 km, predstavlja najljepši drvored u Bosni i Hercegovini. Aleju sačinjavaju 726 stabla javorolisnog platana, sađenih u dva reda 1892. godine, te desetine stabala divljeg kestena, koji su sađeni 1888. godine. Ovaj zeleni ” tunel ” oduvijek je predstavljao pravu turističku atrakciju i svojevrstan spomenik prirode.

U Aleji je izvršeno orezivanje i zaštita teže oštećenih stabala platana, pomoću autokorpe Vatrogasne brigade Sarajevo i JKP “Parka”. Nakon orezivanja pristupilo se konzervaciji, kojom je obuhvaćeno tridesetak najugroženijih stabala u aleji. Ovim postupkom konzervacije oštećenih stabala platana (čišćenje truleži do zdravog tkiva, premazivanje zaštitnim sredstvom, te plombiranje, odnosno betoniranje šupljine oštećenog drveta) produžava se vijek aleji.

Radovi na sanaciji Velike aleje Ilidža – Vrelo Bosne izvršeni su u periodu august – oktobar 1998. godine.

Realizacija projekta: oktobar 1998.god.
Izvođač: JKP “PARK”
Finansiranje: Vlada Kantona Sarajevo
Voditelj projekta: Azra Švrakić, dipl.biol./stručni saradnik Zavoda
2018-12-22T06:09:50+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|