Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi sanacije i restauracije krovne konstrukcije na crkvi i samostanu sv. Ante Padovanskog u Sarajevu

2018-12-22T06:47:12+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Crkva Sv.Ante Padovanskog posljednji je izvedeni sakralni objekt znamenitog arhitekte Josipa pl. Vancaša u Sarajevu. Prema njegovom projektu iz 1911.g. podignuta je na mjestu srušene crkve iz 1882. g. Gradnja je trajala 1912-13. pod vodstvom Franje Holza, a oblikovanje interijera do 1914. g. Samostan, u neogotičkom stilu, sagrađen je prema projektu arhitekta Karla Paneka, između 1893.-1894.godine. Zbog konfiguracije terena, [...]

Finalna obrada fasada objekata austro-ugarskog perioda u centralnoj gradskoj jezgri – 1999.god.

2018-12-21T21:32:38+00:0022/12/2006|Objekti stambene arhitekture|

U okviru ugovora sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo ovaj Zavod je preuzeo obavezu izrade projektne dokumentacije finalne obrade fasada objekata austro-ugarskog perioda u centralnoj gradskoj jezgri. Svaki pojedinačni projekat sadrži historijske podatke, podatke o stilskim karakteristikama, podatke o stanju objekta i oštećenjima, arhitektonske nacrte R 1:50, tehnologiju sanacije i rješenje kolorističke obrade. U okviru restauratorskih radova, a u saradnji [...]

Radovi sanacije Lučevica džamije u Sarajevu (sanacija krovišta, stropne konstrukcije, trijema i vanjskih sofa)

2006-12-22T08:00:43+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Radovi sanacije Lučevica džamije u Sarajevu (sanacija krovišta, stropne konstrukcije, trijema i vanjskih sofa) Džamija Kose Sinan nalazi se na kraju ulice Očaktanum, pri samom izlazu u ulicu Mula Mustafe Bašeskije, u kraju poznatom pod imenom Lučevica. Pretpostavlja se da je nastala prije 1560. god. Džamija, sa lijepom i visokom kamenom munarom, ima dimenzije 7,20 x 7,20 m. Saradnici ovog Zavoda [...]

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa za urbanistički projekt “SKENDERIJA”

2018-12-22T06:27:31+00:0022/12/2006|Separati zaštite|

Područje obuhvata UP "Skenderije" karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, austrougarskog, međuratnog i posljeratnog perioda, pri čemu su kao posljedica urbanizacije u savremenom periodu nestali gotovo svi objekti iz tursko-osmanskog perioda, te veliki broj objekata iz austrougarskog perioda. Prethodni periodi u kojima su na ovom području postojala naselja različitog tipa, ostavili su materijalne i pisane tragove. Ovaj urbanistički projekat [...]

Stara željeznička stanica na Ilidži

2018-12-21T21:55:25+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|

Objekat je najvjerovatnije izgrađen prema projektu Franca Blažeka, češkog arhitekte koji je radio na Građevnom odjeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu u peridu 1889-1903. god. Pored nesumnjivih arhitektonskih vrijednosti, objekat ima i istorijsku vrijednost obzirom da je jedna od prvih, a danas i jedina značajnija stanična zgrada prve željezničke pruge Sarajevo-Mostar i Sarajevo-Ilidža. Objekat je izgrađen u stilu "alpske [...]

Glavni projekat sanacije, restauracije, rekonstrukcije i konzervacije Latinske ćuprije

2018-12-21T20:37:02+00:0022/12/2006|Objekti javne arhitekture|

Današnji most je sagrađen krajem 18 st. kao zadužbina sarajevskog trgovca hadži Abdulaha Brige. Još polovinom 16. st. na istom mjestu postojala je stara ćuprija. Ime Latinska, odnosno Franačka ćuprija, dobila je po katoličkoj četvrti i dubrovačkoj koloniji Latinluk ili Frenkluk, koja se nalazila u neposrednoj blizini. I pored malih preinaka iz 1886. i 1917. godine, most je, [...]

Sanacija džamije Havadže Zade Hodžića na Musluku

2006-12-22T08:00:36+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|

Sanacija džamije Havadže Zade Hodžića na Musluku Karakteristična sarajevska mahalska džamija sa kamenom munarom, prekrivena četverovodnim krovom, sagrađena je 1548/49. godine, a ime je dobila po svom vakifu Havadže zade (Hodžiću). Nalazi se u starom dijelu grada, u Ramića sokaku. U narodu je poznata pod nazivom džamija na Musluku, prema staroj česmi, od koje je danas sačuvan samo musluk (kameni [...]

Separat zaštite kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan “Mahale Medrese”

2018-12-22T06:29:40+00:0022/12/2006|Separati zaštite|

Zaštita kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa jedan je od osnovnih elemenata koji određuje pristup izradi Regulacionog plana obzirom na trajanje razvoja područja Mahale-Medrese, koncentraciju velikog broja objekata graditeljskog naslijeđa i elemenata prirodnog naslijeđa. Područje obuhvata "Mahale-Medrese" karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, austrougarskog, međuratnog i posljeratnog perioda. Posljedice ratnih razaranja u periodu 1992-1995 godina i nekontrolisana i neplanska izgradnja posljednjih [...]

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa za Izmjene i dopune Regulacionog plana Gradskog centra “Marijin Dvor” – II faza

2018-12-22T06:31:38+00:0022/12/2006|Separati zaštite|

Prezentirani podaci treba da posluže kao polazište za izradu izmjena i dopuna postojeće provedbene dokumentacije Regulacionog plana "Marindvor", posebno u segmentu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa kojom će se donijeti ispravna rješenja u smislu aktivne zaštite pomenutih vrijednosti u jednoj od najvrjednijih zona u gradskoj jezgri... Područje Regulacionog plana "Marindvor" koje predstavlja istočni dio kompletnog područja Marindvora i [...]

Urgentna sanacija, pripremni radovi i radovi raščišćavanja kompleksa Bijele tabije u Sarajevu

2018-12-21T21:57:24+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|

Program sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije predviđa kompleksna i specijalizirana istraživanja na lokalitetu, vođena od strane stručnjaka različitih profila, te izradu i realizaciju projekata zasnovanih na rezultatima ovih istraživanja i naučnim postulatima restauracije i konzervacije. Imajući u vidu historijsku slojevitost strukture (od srednjovjekovne utvrde do austrijske fortifikacije), prirodni specifikum (konfiguraciju terena, sastav tla, i sl), veličinu kompleksa i [...]