Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Glavni projekat sanacije, restauracije, rekonstrukcije i konzervacije Latinske ćuprije

Današnji most je sagrađen krajem 18 st. kao zadužbina sarajevskog trgovca hadži Abdulaha Brige. Još polovinom 16. st. na istom mjestu postojala je stara ćuprija. Ime Latinska, odnosno Franačka ćuprija, dobila je po katoličkoj četvrti i dubrovačkoj koloniji Latinluk ili Frenkluk, koja se nalazila u neposrednoj blizini.

I pored malih preinaka iz 1886. i 1917. godine, most je, gotovo u potpunosti, zadržao oblik i karakteristike turskog kamenog mosta, zbog čega je još 1950. stavljen pod zaštitu države.

U urbanom liku Sarajeva kameni mostovi s više otvora nekad su bili tipična i vrlo prepoznatljiva slika, predstavljajući svojevrsne repere u longitudinalnoj matrici grada. Danas su mnogi od njih sasvim izgubili svoju formu, ili je vremenom toliko izmijenili da ih u tipološkom smislu više ne možemo smatrati reprezentima odredjenog vremena, ili stila. Latinska ćuprija, vrlo zanimljiv primjerak višesvodnog mosta kasnije-razvijene faze osmanske mostogradnje kod nas, pretrpjela je značajne izmjene; nagrizana zubom vremena, ljudskom aktivnošću i prirodnom stihijom zadobila je teška oštećenja, koja su dovela u pitanje stabilnost i opstanak objekta. Jedini je očuvani kameni most s više otvora u Sarajevu koji ima specifičnu konstrukciju s olakšavajućim otvorima, pa je njegovo očuvanje imalo je višestruk značaj.

Radovi na obnovi Latinske ćuprije završeni su sredinom septembra 2004. god.

Investitor: Vlada Kantona Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Voditelj projekta/projektant Nermina Mujezinović, dipl.ing.arh.
Konstruktivna faza: prof.dr Zlatko Langof, dipl.ing.građ.
Izvođenje radova: GP ŽGP Sarajevo, Neimari d.o.o. Sarajevo, kooperanti: TTO Sarajevo, Kamen mont Jablanica
Nadzor geologa /selekcija kamena za ugradnju: dr Hazim Hrvatović, dipl.ing.geol.
Konzervatorski i konstruktivni nadzor: Nermina Mujezinović, dipl.ing.arh.
Prof.dr.Zlatko Langof, dipl.ing.građ.
Saradnici na izradi dokumentacije: Izrada predmjera radova – Aleksandar Ninković, dipl.ing.arh.
Saradnik na obradi grafičke dokumentacije: Amira Radončić, dipl.ing.arh.
2023-03-30T08:06:26+00:0022/12/2006|Objekti javne arhitekture|