Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Finalna obrada fasada objekata austro-ugarskog perioda u centralnoj gradskoj jezgri – 1999.god.

U okviru ugovora sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo ovaj Zavod je preuzeo obavezu izrade projektne dokumentacije finalne obrade fasada objekata austro-ugarskog perioda u centralnoj gradskoj jezgri. Svaki pojedinačni projekat sadrži historijske podatke, podatke o stilskim karakteristikama, podatke o stanju objekta i oštećenjima, arhitektonske nacrte R 1:50, tehnologiju sanacije i rješenje kolorističke obrade.

U okviru restauratorskih radova, a u saradnji sa specijalistima slikarske konzervacije i restauracije, urađeno je 110 elemenata ili segmenata uništene ili nedostajuće fasadne plastike. Ovim projektom obuhvaćeni su sljedeći objekti:

 • Ferhadija br. 9
 • Ferhadija br.13
 • Ferhadija br.12 i 14
 • Ferhadija br.22
 • Ferhadija br.23
 • Ferhadija br.24
 • Ferhadija br.25
 • Ferhadija br.27
 • Ferhadija br.35
 • Ferhadija br.37 i 39
 • ugao ul.Ferhadija i S.H.Muvekita
 • Ekonomski fakultet
 • Gajev trg br.1
 • M.Tita br.25

Kako su se u Projekat naknadno uključili još neki investitori, zainteresovani za obnovu jednog određenog objekta, čiju su rekonstrukciju i finansirali, obnova i rekonstrukcije fasada objekata austro-ugarskog perioda u centralnoj gradskoj jezgri kasnije je proširena i na objekte:

 • Predsjedništvo
 • I Gimnazija
 • M.Tita br.31 (Alpina)
 • M.Tita br.62 (objekat SDK-a)
 • Umjetnička galerija BiH
 • Apoteka “Stari grad” (Trg fra Grge Martića),
  Voditelj projekta: Nermina Nanić, dipl.ing.građ. /stručni saradnik Zavoda
  Radni tim: Sanda Pudarić, Amira Arnautović, Zaila Uzunović, Nermina Mujezinović, Lidvina Šimić, Emir Softić, Pavle Mašić /stručni saradnici Zavoda
  Realizacija: 1999. god.
2018-12-21T21:32:38+00:0022/12/2006|Objekti stambene arhitekture|