Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Nakon 15-godišnje pauze, zahvaljujući podršci Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva kulture i sporta KS, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Muzej Sarajeva završili su s radovima krečenja radnih prostorija i kancelarija, depoa i arhiva objekta koji zajedno koriste. Resorno ministarstvo je izdvojilo značajna sredstva za radove tekućeg održavanja na objektima javnih ustanova kulture u Kantonu Sarajevo te su, s tim u vezi, aktivnostima krečenja i generalnog čišćenja na adresi Josipa Štadlera 32 poboljšani uslovi rada, a radni prostori osvježeni i uređeni, na zadovoljstvo svih uposlenika.

2024-04-25T11:15:48+00:0025/04/2024|Aktuelnosti|