Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa za urbanistički projekt “SKENDERIJA”

Područje obuhvata UP “Skenderije” karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, austrougarskog, međuratnog i posljeratnog perioda, pri čemu su kao posljedica urbanizacije u savremenom periodu nestali gotovo svi objekti iz tursko-osmanskog perioda, te veliki broj objekata iz austrougarskog perioda.

Prethodni periodi u kojima su na ovom području postojala naselja različitog tipa, ostavili su materijalne i pisane tragove. Ovaj urbanistički projekat treba da spriječi propadanje i odumiranje po svim elementima utvrđenih vrijednosti unutar prostornog obuhvata.

Rezultati analize i istraživanja pokazali su da se radi o prostoru koji ima potvrđene urbane i kulturno-historijske vrijednosti. Vremenom, usljed urbanizacije grada i drugih faktora mnoge vrijednosti su ugrožavane i uništavane, ali su na istom prostoru nastajale i nove .

Ovo je područje zbog funkcija koje se prepliću, planskom osnovom, historijskim i urbanim kontinuitetom, predstavlja jedan od identiteta grada. Rezultati analiza ukazali su i na probleme očuvanja i prezentacije kulturno-historijskih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti: loši tehnički i higijenski uslovi, devastacije, izgradnja pomoćnih objekata, problemi saobraćaja u mirovanju.

Prezentirani podaci treba da posluže kao osnova za izradu kvalitetne provedbene dokumentacije kojom će se donijeti ispravna rješenja u smislu arhitektonskih, saobraćajnih i drugih intervencija u prostoru, a istovremeno aktivno zaštititi ova vrijedna kulturno-historijska zona u gradu i sačuvati njen dosadašnji identitet i kontinuitet postojanja.

Obuhvat

Granice urbanističkog projekta “Skenderija” određene su sa sjeverozapadne strane Ulicom Terezija i obalom rijeke Miljacke. Trasa obuhvata prema sjeveroistoku vodi ulicom Skenderija do raskršća sa Ulicom Podgaj. Sa istoka prostor urbanističkog projekta ograničen je ulicom Podgaj, na čijem se južnom kraju lomi prema prostoru KSC “Skenderija” (zapad).

Na jugu linija obuhvata zaokružuje relativno neizgrađenu padinu iznad KSC “Skenderija”, sa Ulicom Stolačka kao granicom. Na zapadu linija obuhvata vodi ka sjeveru Ulicom Tekija i okružuje objekte iz austrougarskog perioda u Ulici Nova te objekte u Ulici Terezija na samoj granici obuhvata.

U datom obuhvatu našle su se sljedeće ulice:

  • Dio Ulice Terezija
  • Dio Ulice Skenderija
  • Ulica Podgaj
  • Veći dio sjeverne strane Ulice Stolačka
  • Ulica Nova
  • Sjeverni dio Ulice Tekija
Autori: Zaila uzunović, dipl.ing.arh.
lidvina Šimić, dipl.ing.arh.
Konsultant: Gološ Dženana, dipl.ing.arh.
Prilozi: Snježana Mutapčić, hist.umj.
Semra Mahić, dipl.orijent.
Realizacija: Sarajevo, novembar 2003. godine
2023-02-14T09:23:04+00:0022/12/2006|Separati zaštite|