Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa za Izmjene i dopune Regulacionog plana Gradskog centra “Marijin Dvor” – II faza

Prezentirani podaci treba da posluže kao polazište za izradu izmjena i dopuna postojeće provedbene dokumentacije Regulacionog plana “Marindvor”, posebno u segmentu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa kojom će se donijeti ispravna rješenja u smislu aktivne zaštite pomenutih vrijednosti u jednoj od najvrjednijih zona u gradskoj jezgri…

Područje Regulacionog plana “Marindvor” koje predstavlja istočni dio kompletnog područja Marindvora i pripada Centralnom jezgru grada, posjeduje historijski kontinuitet urbanog razvoja od rimskog doba do savremenog. Najraniji periodi ostavljaju trase saobraćajnica i materijalne ostatke do kojih je moguće doći sistematskim arheološkim iskopavanjima. Osmanski period ostavlja vjerske objekte i temelje vojne bolnice i jezgro nastanka prve fabrike duhana (kao posljedica urbanizacije u kasnijim periodima nestali su svi ostali objekti iz tursko-osmanskog perioda). Austrougarski period ostavlja prve značajnije planove grada i regulacione planove. Vrši se regulacija zatečenih i probijanje novih ulica i masovna izgradnja objekata industrijske, javne i stambene namjene. U periodu između dva svjetska rata zaokružuju se pojedini stambeni blokovi, grade se prvi objekti moderne arhitekture, te vjerski objekat…

Obuhvat

Granice Regulacionog plana “Marindvor” određene su sljedećim trasama. Sjeverna granica obuhvata vodi Ulicom Silvije Strahimira Krančevića u njezinoj kompletnoj dužini. Granica obuhvata na istoku vodi ulicom Hamze Hume do mosta “Skenderija” i skreće prema zapadnoj granici trasom toka korita rijeke Miljacke. Zapadna granica se prostire od ulaza potoka Sušica u rijeku Miljacku na jugu, vodi granicom prostorne parcele na kojem je smješten Zemaljski muzej, presjeca gradsku saobraćajnicu Ulicu Zmaja od Bosne i nastavlja Ulicom Halida Kajtaza do završetka Ulice Krančevića ispred tramvajske okretnice Željeznička stanica.

U datom obuhvatu našle su se sljedeće ulice:

 1. Ulica Augusta Brauna
 2. Ulica Dolina
 3. Ulica Dr. Safeta Mujića
 4. Ulica Đoke Mazalića
 5. Ulica fra Anđela Zvizdovića
 6. Ulica Franje Račkog
 7. Ulica Hamida Dizdara
 8. Ulica Hamze Hume
 9. Ulica Herceg Stjepana
 10. Ulica Hiseta
 11. Ulica Kalmija Baruha
 12. Ulica Koste Hermana
 13. Ulica Kotromanića
 14. Ulica Kralja Tvrtka
 15. Ulica Magribija
 16. Ulica Maršala Tita
 17. Ulica Mustajbega Fadilpašića
 18. Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića
 19. Ulica Trg Bosne i Hercegovine
 20. Ulica Turhanija
 21. Ulica Vilsonovo šetalište
 22. Ulica Vladimira Perića – Valtera
 23. Ulica Vrazova
 24. Ulica Vrbanja
 25. Ulica Zmaja od Bosne
 26. Ulica Bulevar Franca Lehara ( nema evidentiranih objekata kulturno-historijskog naslijeđa )
 27. Ulica Maglajska ( nema evidentiranih objekata kulturno-historijskog naslijeđa )

Ukupan broj istraženih objekata je 156.

Koordinator projekta: Zaila Uzunović, dipl.ing.arh.
Sanda Pudarić, dipl.ing.arh.
Realizacija: Sarajevo, april 2005. godine
2023-02-14T09:50:11+00:0022/12/2006|Separati zaštite|