Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba
Zavod2022-01-31T09:49:42+00:00

Formiranje službe zaštite kulturne baštine na prostoru Sarajeva započinje 1963.godine osnivanjem Fonda za uređenje Baščaršije. Nakon ukidanja Fonda, Odlukom Gradskog vijeća grada Sarajeva 1965.godine, osnovan je Gradski zavod za zaštitu i uređenje spomenika kulture. U decenijama koje dolaze prerasta u dobro organizovanu i moderno opremljenu specijalizovanu ustanovu koja bilježi značajne rezultate na zaštiti i obnovi spomeničkog fonda. Do 1977. godine na čelu ove ustanove se nalazio Alija Bejtić, a u narednom periodu direktori Zavoda su Stevan Borozan, Emira Zečević, Dženana Gološ, Valida Čelić-Ćemerlić, Munib Buljina, Nervin Dacić i Amra Čusto.

Od avgusta 2021. godine, funkciju direktora Zavoda obnaša dr Boris Trapara, dipl. ing. arh.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo 1997.godine, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo preuzima u nadležnost cjelokupno kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe na prostoru Kantona Sarajevo.

Osnovni cilj: očuvanje sarajevske baštine, Zavod ostvaruje kroz sljedeće vidove rada:

 • zaštita i čuvanje spomenika
 • evidentiranje pokretnog i nepokretnog naslijeđa
 • prikupljanje dokumentacije o spomenicima
 • valorizacija baštine
 • izrada separata zaštite naslijeđa u oblasti prostornog planiranja
 • izrada projekata, elaborata i studija
 • radovi na spomenicima
 • popularizacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Danas u Kantonalnom zavodu rade stručnjaci iz najrazličitijih oblasti, od arhitekata, historičara, historičara umjetnosti, biologa, orijentaliste i pravnika organizirani su u dva sektora i pet službi:

 • Služba zaštite kulturne baštine, očuvanja i rekonstrukcije historijskih mjesta i građevina
 • Služba djelatnosti muzeja i zaštite pokretne baštine
 • Informaciono-dokumentaciona (INDOK) služba
 • Pravni poslovi
 • Računovodstveno-finansijski poslovi

Etički kodeks Zavoda