Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan “Mahale Medrese”

Zaštita kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa jedan je od osnovnih elemenata koji određuje pristup izradi Regulacionog plana obzirom na trajanje razvoja područja Mahale-Medrese, koncentraciju velikog broja objekata graditeljskog naslijeđa i elemenata prirodnog naslijeđa.

Područje obuhvata “Mahale-Medrese” karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, austrougarskog, međuratnog i posljeratnog perioda. Posljedice ratnih razaranja u periodu 1992-1995 godina i nekontrolisana i neplanska izgradnja posljednjih godina prijete da izbrišu tragove urbane i arhitektonske tradicije ovog područja.

Ovaj regulacioni plan treba da spriječi propadanje i odumiranje po svim elementima utvrđenih vrijednosti unutar prostornog obuhvata.

Ukupan broj istraženih objekata je 808.

U datim granicama nalaze se sljedeće ulice:

 • Budakovići čikma
 • Vareška
 • Ticina
 • Mihrivode
 • Alije Nametka
 • Medrese
 • Hercina
 • Nerkesijina
 • Ispod Budakovića
 • Safvet-bega Bašagića
 • Vrbanjuša
 • Sagrdžije
 • Sagrdžije čikma
 • Pirin brijeg
 • Hamida Svrze
 • Fadil-paše Šerifovića
 • Očaktanum
 • Ulomljenica
 • Alije Đerzeleza
 • Sunulah Efendije
 • Toromanova
 • Glođina
 • Kečina
 • Ćemerlina
 • Hrgića
 • Logavina.

Ciljevi izrade separata

 • utvrđivanje postojećeg stanja u pogledu obima, vrste, kvaliteta i stepena očuvanosti graditeljskog (kulturno-historijskog) i prirodnog naslijeđa na području Mahale-Medrese
 • utvrđivanje urbanističkih karakteristika ove cjeline kao što su fizičke i prirodne osobine, prostorna kompozicija, funkcione zone, urbana oprema, prostorni akcenti, ambijentalne osobenosti itd.
 • utvrđivanje arhitektonske tipologije građevina i načina izgradnje
 • utvrđivanje uzroka devastacije graditeljskog naslijeđa i vrijednosti ambijentalne cjeline
 • valorizacija arhitekture i urbanizma na pomenutom dijelu Mahale-Medrese
 • izrada zoning plana arhitektonsko urbanističkih intervencija
Realizacija: mart, 2003.
Koordinator projekta: Dženana Gološ, dipl.ing.arh.
Rukovodilac projekta: Amira Radončić, dipl.ing.arh.
Zaila uzunović, dipl.ing.arh.
2023-02-14T09:51:49+00:0022/12/2006|Separati zaštite|