Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

About root

This author has not yet filled in any details.
So far root has created 160 blog entries.

Dogovorene aktivnosti za izradu UP izgradnje podzemne garaže sa trgom i spomen-obilježjem poginulim borcima na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović

2020-04-20T08:42:52+00:0017/04/2020|Aktuelnosti, Uncategorized|

U Općini Stari Grad Sarajevo (16.4.2020.) održan je radni sastanak kojem su prisustvovali načelnik općine mr Ibrahima Hadžibajrić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić, direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Hamdija Efendić i direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Nervin Dacić o aktuelnim temama iz oblasti gradnje i prostornog [...]

Obavještenje

2020-04-06T09:23:29+00:0003/04/2020|Aktuelnosti|

Zbog novonastale epidemiološke situacije u vezi sa Corona virusom (COVID-19), a na osnovu člana 48. Pravila JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Zavod vas obavještava da je radno vrijeme od 10:00-14:00 sati. U ovom periodu se neće raditi sa strankama u direktnom kontaktu, a prijem pošte, upita [...]

Projekat hortikulturno uređenje arheoloških ostataka nišana i santrača na Starom mezarju Kovači,Sarajevo

2020-09-21T12:53:14+00:0021/02/2020|Aktuelnosti, Uncategorized|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je izradio Projekt prostornog, hortikulturnog uređenja arheoloških ostataka nišana i santrača na Starom mezarju Kovači, koji predstavlja prvi korak u izradi dokumentacije putem koje će biti izvršena identifikacija i valorizacija, restauracija i prezentacija svih novootkrivenih nišana i santrača iz Osmanskog perioda, koji se u historijsko – dokumentacionom [...]

Radni sastanak u prostorijama TIKA-e

2024-01-05T10:46:05+00:0011/02/2020|Aktuelnosti|

Dana 10. februara u prostorijama Turske agencije za međunarodnu saradnju i kordinaciju (TIKA) održan je radni sastanak kojem su prisustvovali koordinator Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Omer Faruk Alimci, predstavnik izvođača na postavci ograde na mezarju Kovači, firma Fadž.doo, gospodin Fikret Tuzlak i direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Tema [...]

Rasvjeta i iluminacija glavne fasade objekta Narodnog pozorišta

2020-01-27T13:18:24+00:0010/01/2020|Aktuelnosti, Creative, Uncategorized|

Prema ranije potpisanom Sporazumu između Kantonalnog zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Narodnog pozorišta Sarajevo, Zavod je obezbijedio dio finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti rasvjete i iluminacije glavne fasade zgrade Narodnog pozorišta. Aktivnost je realizirana, a Sarajevo se može pohvaliti uljepšanim i osvjetljenim Narodnim pozorištem.

Arheološka istraživanja i iskopavanja na lokalitetu Metaljica u Vilovcu, Općina Hadžići

2020-01-17T12:25:26+00:0025/10/2019|Aktuelnosti|

Dana 24. oktobra 2019. godine započela su arheološka istraživanja i iskopavanja terena na lokalitetu Metaljica u Vilovcu, Općina Hadžići (k.č.354 i 635/1), predvođena od strane Instituta za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, a pod stručnim nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i [...]

Potpisan sporazum o Uređenje Šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića

2024-01-05T12:25:41+00:0007/10/2019|Aktuelnosti|

U prostorijama Općine Stari Grad 04.10.2019. godine potpisan je Sporazum o uređenju Šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića. Investitor projekta je Općina Stari Grad, a građevinske radove na proširenju trotoara, popločavanju dijela saobraćajnice te uređenju zelenih površina (hortikulturni radovi i radovi na sanaciji parkovskog mobilijara) izvodit će  KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo i KJKP ''PARK'' d.o.o. Sarajevo, svaki u [...]

Dostavljen Elaborat analize uzroka nastanka i Glavni projekat sanacije proloma tla u Velikom parku

2019-09-18T12:29:12+00:0018/09/2019|Aktuelnosti|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas (18.09.2019.godine) je dostavio Općini Centar na dalje postupanje - Elaborat i Glavni projekat sanacije i proloma tla u Velikom parku, Općina Centar, Sarajevo. Glavni projekat i Elaborat su urađeni od strane Instituta za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo

2020-06-26T13:37:24+00:0016/09/2019|Aktuelnosti|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa izradio je Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo. Prilikom izrade primjenjena je stručna, naučna i interdisciplinarna metoda istraživanja , analiza bazirana na primjeni dosadašnjih teorijskih i praktičnih radova i opažanja vezanih za kolektivnu kulturu sjećanja, zaštitu i očuvanje spomenika, a u cilju cjelovitog uvida nad spomenicima Grada. [...]

Održana radionica na kojoj je prezentirana metodologija izrade plana upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ i Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“

2019-09-13T13:47:51+00:0013/09/2019|Aktuelnosti|

12. septembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo održana radionica na kojoj je prezentirana metodologija izrade plana upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ i Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“. Planovi upravljanja su važni dokumenti kojima se određuju razvojne smjernice, provode mjere zaštite korištenja i upravljanja zaštićenim područjem, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva. [...]