Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Projekat hortikulturno uređenje arheoloških ostataka nišana i santrača na Starom mezarju Kovači,Sarajevo

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je izradio Projekt prostornog, hortikulturnog uređenja arheoloških ostataka nišana i santrača na Starom mezarju Kovači, koji predstavlja prvi korak u izradi dokumentacije putem koje će biti izvršena identifikacija i valorizacija, restauracija i prezentacija svih novootkrivenih nišana i santrača iz Osmanskog perioda, koji se u historijsko – dokumentacionom i umjetničko – estetskom smislu izdvajaju po svom značaju, specifičnosti i očuvanosti. Projekt prostornog i hortikulturnog uređenja, odnosno ozelenjavanja grobljanskih cjelina je osmišljen s ciljem upotpunjavanja zadatka prije svega prezentacije novootkrivenih nadgrobnika na parcelama broj I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX.

Cilj izrade projekta prostornog i hortikulturnog uređenja grobljanskih cjelina I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX je adekvatno i primjereno očuvanje Starog mezarja Kovači, kojim se na dostojan način rješava problem zapuštenosti i neuređenosti mezarja, te postavljaju jasne mjere zaštite i smjernice tekućeg održavanja. Projektom će biti ispoštovana pejzažno – ambijentalna i estetska vrijednost mezarja kao kulturološkog, historijskog i dokumentarnog simbola mahale Kovači – Vratnik. Projekt za cilj ima baštinjenje vrijednosti i karakteristika grobljanskih cjelina, čineći ih autentičnim i reprezentativnim, poštujući praksu i pozitivne primjere uređenja sepulklarnih prostora širom BiH i Sarajeva.

2020-09-21T12:53:14+00:0021/02/2020|Aktuelnosti, Uncategorized|