Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan “Mjedenica”

2018-12-22T06:38:15+00:0017/12/2006|Separati zaštite|

Zaštita kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa jedan je od osnovnih elemenata koji određuje pristup izradi ovog Regulacionog plana obzirom na trajanje razvoja urbanog područja Mjedenice, kao i koncentraciju velikog broja objekata graditeljskog naslijeđa, te elemenata prirodnog naslijeđa. Separatom zaštite nastoji se dati osnov za nivo intervencija na objektima i ambijentalnim cjelinama kroz valorizaciju spomeničkih, ambijentalnih, dokumentarnih, urbanističkih i prirodnih [...]