Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Pravilnici

Pravilnici2021-02-08T10:57:13+00:00
Pravilnik o kriterijima za kategorizaciju dobra baštine Službene novine Kantona Sarajevo 9/02
Pravilnik o obrascu za evidenciju podataka o potencijalnim dobrima kulturne baštine Službene novine Kantona Sarajevo 9/02
Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja Službene novine Kantona Sarajevo 9/02
Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobra baštine Službene novine Kantona Sarajevo 14/02
Pravilnik o određivanju cijene koštanja jednog para nišana,  refundacije Službene novine Kantona Sarajevo 3/03
Pravilnik o tehničko zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje bibliotečke građe Službene novine Kantona Sarajevo 17/99
Pravilnik o uslovima za osnivanje i otpočinjanju sa radom organizacija za zaštitu kulturne baštine u Kantonu Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 9/02