Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba
Početna2019-09-18T13:57:02+00:00

Snimak geološkom kamerom – Veliki park

Stećci – Kopošići – Ilijaš

Novosti

Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa izradio je Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo. Prilikom izrade primjenjena je stručna, naučna i interdisciplinarna metoda istraživanja , analiza bazirana na [...]