Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba
Početna2019-06-25T13:20:45+00:00

Nekropola stećaka – Kopošići – Ilijaš

Novosti

Održan je sastanak Zavoda i Vlade Kantona Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo, 6.4.2019.godine održan je radni sastanak u cilju očuvanja naslijeđa Kantona Sarajevo sa namjerom ostvarivanja buduće saradnje i jačanja statusa Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. [...]

Započeti radovi na spomeniku Orao

U aprilu ove godine, pod nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, započeli su radovi na Spomeniku Orao na Otesu. Ovaj spomenik predstavlja jedan od rijetko sačuvanih memorijalnih spomenika [...]