• Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

  19 Juni 2018 >

  Staro groblje Kovači je jedno od najstarijih sarajevskih muslimanskih grobalja, čiji nastanak datiramo u XV stoljeće, iako se prvi pisani tragovi o njemu javljaju 1515/16 godine. Locirano je u nekadašnjoj mahali Mekabir, što u prevodu znači mahala-groblje.

 • Obnova fasada u Štrosmajerovoj ulici

  19 Juni 2018 >

  U toku je noveliranje projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu fasada tri objekta u ulici Štrosmajerova

 • Stari grad Dubrovnik / sanacija, konzervacija i revitalizacija

  13 Juni 2018 >

  Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo pokrenuo je inicijativu za  realizaciju projekta  zaštite srednjovjekovnog grada Dubrovnik i nekropole stećaka u selu Kopošići kod Ilijaša.