Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Elaborat vegetacijski status Spomenika prirode “Vrelo Bosne” – I faza

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je izradio Elaborat “Vegetacijski status Spomenika prirode Vrelo Bosne”.

Metod izrade ovog elaborata obuhvata stručni i analitički pristup, sa ciljem obavljanja analize, te uspostavlja mjere zaštite dendroflore koje će omogućiti poboljšanje statusa i njihovo adekvatno održavanje i prezentiranje unutar nukleusa Spomenika prirode „Vrelo Bosne“. Sastavni dio elaborata je evidencija dendroflore, te podjela na osnovu stanja na terenu (period septembar 2019 – novembar 2019 godine).

Vrelo Bosne je locirano zapadno (jugo-zapadno) od Sarajeva ispod planina Igmana i Bjelašnice. Prostorno i administrativno pripada općini Ilidža. Područje Vrela Bosne predstavlja pravu prirodnu vrijednost. Gledano u postojećim bosansko-hercegovačkim okvirima, a naročito u centralno bosanskim, to je jedinstvena i neponovljiva prirodna baština.

Elaborat “Vegetacijski status Spomenika prirode Vrelo Bosne” istražuje i analizira stanja dendroflore parkovske površine u zoni nukleusa SP “Vrelo Bosne”, te daju smjernice za tretman dendroflore kao integralnog djela baštine, što će doprinjeti njenom očuvanju i unapređenju.

Cilj je poboljšanje stanja dendroflore koja se nalazi u nukleusu Spomenika prirode „Vrelo Bosne“. Primarni cilj je utvrđivanje stanja dendroflore unutar obuhvata nukleusa – prve zaštićene zone SP “Vrelo Bosne“ i mjere zaštite koje su predložene s ciljem očuvanja pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti prostora kao prepoznatljivog estetskog izraza područja Spomenika prirode.

Dokument možete pogledati u prostorijama INDOK službe Zavoda.

2023-03-29T13:34:47+00:0012/05/2020|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|