Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Elaborat stanja mezarja u haremu Čurčića džamije, haremu džamije šejha Muslihudina i haremu džamije Jakup paše

U Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo završena je izrada Elaborata o stanju mezarja u haremu Čurčića džamije, haremu džamije šejh Muslihudina i haremu džamije Jakup paše u Magudi.

Na području sarajevskog kantona nalazi se 235 mezarja starosti od 15. do 21.stoljeća. Nastajala su na uočljivim mjestima usred života naselja, na brežuljcima, u haremima džamija i u baščama kuća.

Mezarja, kao dio islamske sepulkralne arhitekture, prvorazredni su dokumenat za izučavanje historije, arheologije, etnologije, sociologije, ekonomije, lingvistike, likovne umjetnosti, epigrafike i kaligrafije, arhitekture, kao i za praćenje  razvoja kulturne, naučne i pjesničke misli Bošnjaka tu ukopanih. Osim kulturno-historijske  i  misaono-filozofske vrijednosti, imaju i pejzažno ambijentalnu vrijednost.

Na osnovu gore navedenog ,mezarja su značajna za kulturno-historijski identitet Bošnjaka u Sarajevu i Bosni i Hercegovini te su s toga vrijedan spomenik koji zavrjeđuje svako poštovanje i zaštitu od eventualne devastacije.

Dokument možete pogledati u prostorijama INDOK službe Zavoda.

2022-12-21T09:13:26+00:0005/07/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|