Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Prostorni plan područja posebnih obilježja “Zaštićeni pejzaž Trebević” / Elaborat zaštite kulturno-historijskog naslijeđa

Primjenjena metodologija u izradi Elaborata se bazira na stručnom planersko-projektnom pristupu i istraživačkom i analitičkom radu na osnovu kojeg su se definirale smjernice za zaštitu i korištenje kulturnih dobara unutar planskog dokumenta, ali i postavile osnove za dalja istraživanja i formiranje baštinskih proizvoda.

Po prvi put je primjenjen interpretacijski pristup, te je Elaborat je ponudio i smjernice za interpretaciju baštine u kontekstu prostora, odnosno definiranje osnovnih tema i bitnih informacija o  Zaštićenom pejzažu “Trebević”, koje se kroz interpretacijsku infrastrukturu, na didaktički i interaktivan način, trebaju prezentirati. Na ovaj način će se, pored revitalizacije konkretnih objekata naslijeđa, omogućiti bolja iskorištenost baštinskih vrijednosti prostora i formiranje kompletnog baštinskog proizvoda, te na savremen način obogatiti sadržaj i iskustvo posjetilaca tako što će im omogućiti da otkriju, istraže, posmatraju, analiziraju, osjete, dožive, razumiju i cijene ovu planinu. Ovaj pristup podiže svjesnost o vrijednostima naslijeđa, stvara uslove za održivo dugoročno očuvanje, ali i mijenja percepciju baštine kao restriktivne komponente prostornog planiranja.

Elaborat podrazumijeva sljedeće:

  • Evidentiranje i inventarizaciju kulturnih dobara;
  • Preliminarnu valorizaciju kulturnih dobara sa mjerama zaštite;
  • Smjernice za interpretaciju dobara baštine;
  • Studijske priloge.

Naručilac: Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo

Nosilac izrade: Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

Voditelj projekta: Selma Karačević-Kapić, dipl.ing.arh.

Stručni tim:

Selma Karačević-Kapić, dipl.ing.arh.

Mr.sci. Amra Čusto, historičar

Mirha Šabanović, dipl.hist.umjetnosti

Azra Švrakić, dipl.biolog

2018-12-21T21:43:22+00:0027/09/2017|Projekti, elaborati, studije|