Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Zaštita šireg područja vodopada „Skakavac“

Vodopad Skakavac 98 m, jedinstven je po postanku i izgledu na prostoru bosanskih Dinarida.  Izvor istoimenog potoka je ispod Bukovika, ujedno najvišeg vrha na ovom području (1532m).

Vode potoka Skakavac uviru u Perački potok, koji predstavlja hidrološki kostur cijelog područja. Okolno područje ima visok stepen biološke raznolikosti, a terase stijena vodopada obrasle su mnogim endemičnim i reliktnim vrstama.
Studija “Valorizacija prirodnih vrijednosti šireg područja vodopada Skakavac” urađena je 2001. godine, za potrebe provođenja pravne zaštite ovog vrijednog prostornog obuhvata. Granice  istraživanja šireg područja Skakavca obuhvataju region Perca sa vodopadom Skakavac i Peračkim potokom. Površina zaštićenog područja iznosi 1430,7 ha. Studijom je predloženo da se čitavo područje Skakavca uključi u III kategoriju zaštićenih područja, odnosno kategoriju Spomenika prirode.
Nakon istraživanja i valorizacije prostora, pristupilo se izradi “Separata zaštite prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa za širi prostorni obuhvat Skakavac“. U separatu su istaknute najznačajnije vrijednosti prostora, a posebna pažnja posvećena je vodopadu Skakavac.
Studija valorizacije i Separat zaštite bili su osnova za donošenje Odluke o zaštiti ovog područja. Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 25. 04. 2002. godine donijela Odluku o proglašenju šireg područja vodopada “Skakavac” spomenikom prirode. Na osnovu navedene Odluke i studija koje su za ovo područje naknadno urađene, Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 4.maja 2010. (Sl.novine Kantona Sarajevo br.11/10) donijela je Zakon o proglašenju šireg područja vodopada “Skakavac” spomenikom prirode. Ovim Zakonom definirane su kategorija i granice obuhvata zaštićenog područja, zone značaja, mjere zaštite, intervencije u zaštićenom području, kao i korištenje i upravljanje.
Plan upravljanja Spomenikom prirode Skakavac” se odnosi na period od deset godina, nakon čega treba analizirati realizaciju Plana, kao i ostvarene rezultate, te obaviti  njegovu reviziju.

Realizacija: 2000./ 2010., investitor: Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, koordinator/voditelj: A. Švrakić, dipl.biol. /stručni saradnik Zavoda

2023-03-30T08:11:20+00:0008/06/2012|Spomenici prirode|