Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Fijaker – štand na Vrelu Bosne

Realizacijom Projekta izgradnje fijaker-štanda na Vrelu Bosne riješen je, na primjeren način, godinama prisutan problem dolaska i smještaja fijakera na Vrelo Bosne.

Projektna dokumentacija urađena je u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo; radovi na izgradnji fijaker-štanda završeni su 2009. godine. Izvođač radova je bila frima „Mibral“ d.o.o. Sarajevo, a sredstva potrebna za realizaciju ovog projekta obezbijedila je Vlada Kantona Sarajevo. Nadzor nad radovima vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, uz konsultacije sa stručnim saradnikom našeg Zavoda. Obzirom na svoju funkciju i broj fijaker mjesta, štand ima razvučenu longitudinalnu formu, koja prati postojeće karakteristike terena. Određuje ga relativno masivni i visok podzid, naglašeni ulaz i izlaz fijaker  štanda, centralno postavljene klupe za sjedenje sa ogradom, te postamenti za montažu rasvjetnih tijela, odnosno kandelabra. Odvodni kanal je postavljen čitavom dužinom podzida i produžava se do centralnog revizionog okna. Zatvoren je čeličnom rešetkom koja je jedostavno položena u žljebove kanala.

2018-12-22T05:56:08+00:0008/06/2012|Spomenici prirode|