Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi na sanaciji Aleje lipa u Vilsonovom šetalištu

Aleja lipa u Vilsonovom šetalištu zasađena je 1906. godine, uz desnu obalu Miljacke, nizvodno od mosta Vrbanja. U formiranju aleje korištene su tri vrste lipa: velelisna ( Tilia platyphyllos Scop.s.lat.), malolisna (Tilia cordata Mill.) i srebrnasta lipa (Tilia argentea Desf.).

Po svom položaju, estetskim, ekološkim i istorijskim vrijednostima nalazi se odmah iza poznate ilidžanske “Velike aleje”.
Studijom “Zdravstveno stanje stabala lipe  u aleji Vilsonovo šetalište”, koju je izradio Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2004. godine, konstatovano je da se u aleji trenutno nalazi 432 stara stabla lipe i 108 novih stabala, koja čine mladu aleju, podignutu u dijelu ulice od Hotela “Bristol” do zgrade “Elektroprivrede”.
Općina Novo Sarajevo je, 2008. godine, fininasirala izradu Programa sanacije oštećenih stabala u Vilsonovom šetalištu.  U realizaciji ovog Programa zasađeno je 41 stablo lipe, izvršeno je orezivanje grana na 20 stabala i premazivanje orezanih grana zaštitnim sredstvom.  Iako je bilo predviđeno uklanjanje 40 stabala, uklonjeno je samo 7 najugroženijih, jer je preporuka stručnjaka sa Šumarskog fakulteta bila da se uklanjanje prolongira i odvija sukcesivno

Godina radova: 2008., investitor: Općina Novo Sarajevo i „SERDA“ d.o.o. Sarajevo, nadzor: A. Švrakić, dipl.biol. /stručni saradnik Zavoda i N. Vrebac, dipl.ing.šumarstva, za Općinu Novo Sarajevo

2018-12-22T06:00:06+00:0008/12/2010|Spomenici prirode|