Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Zaštita šireg područja Vrela Bosne

Vrelo Bosne je prirodni park ispresijecan mnogobrojnim izvorima i potočićima, to je morfološki, hidrološki i botaničko-hortikulturni fenomen, jedno od najomiljenijih izletišta Sarajlija.

Za potrebe provođenja pravne zaštite ovog vrijednog spomenika prirode, izrađen je Elaborat zaštite šireg područja „Vrela Bosne“ koji sadrži bitne komponente, neophodne za procjenu prirodnih, kulturno-historijskih i drugih stvorenih vrijednosti istraženog područja. Na osnovu provedenih istraživanja konstatovano je da se na ovom prostoru nalaze brojne pejzažne, hidrološke, kulturno-historijske, edukaciono-naučne, te ekonomske vrijednosti. Uz uvažavanje IUCN kategorizacije, predloženo je da se šire područje Vrela Bosne može svrstati u III kategoriju zaštićenih područja – spomenik prirode.
Na osnovu rezultata Elaborata o valorizaciji prirodnih i kulturno –historijskih vrijednosti šireg područja Vrela Bosne, Skupština Kantona Sarajevo je, 2006.godine, donijela Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Vrelo Bosne” (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 16/06). Ovim Zakonom definiraju se kategorija i granice obuhvata zaštićenog područja, zone ovog područja, mjere zaštite, intervencije u zaštićenom području, kao i korištenje i upravljanje zaštićenim područjem. Upravljanje u zaštićenom području se provodi na osnovu Plana upravljanja, koji je za ovaj prostor donesen u julu 2007.godine.

Autori Elaborata: saradnici Šumarskog i Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo,  Instituta za hidrotehniku i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i pirodnog naslijeđa Sarajevo; investitor: Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša; realizacija: 2004. voditelj/koordinator: A. Švrakić, dipl.biol. /stručni saradnik Zavoda

2018-12-22T06:04:05+00:0003/11/2008|Spomenici prirode|