Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Finalna obrada fasada objekata austro-ugarskog perioda – 2005/2006.g.

Projekat obnove fasada iz austrougarskog perioda započet je 2005.godine, a investitori su Općina Centar Sarajevo i Gradska uprava. U ovom projektu Služba zaštite izradila je prijedlog obnove kompletnih uličnih nizova, kao i projektnu dokumentaciju za svaku pojedinačnu fasadu. Projektima su obuhvaćeni radovi sanacije, rekonstrukcije i restauracije, te koloristička obrada fasada.

Tokom radova konstantno smo vršili nadzor i učestvovali u svim segmentima izvođenja, te vršili konsultacije sa predstavnikom investitora i konzervatorom-kiparom. Posebnu pažnju posvetili smo kvalitetu restauratorskih radova na reljefnoj dekorativnoj plastici u malteru i vještačkom kamenu i vajarskim skulpturalnim kompozicijama, koje se javljaju na pojedinim objektima. Tokom realizacije ovog projekta utvrđena je potreba za izvođenjem dodatnih radova koji su potrebni i primjereni restauraciji objekata ovakvog spomeničkog značaja i na ovakvoj lokaciji. Radovi na gotovo svim objektima završeni su u januaru 2007. godine.

Ovim projektom obuhvaćeni su sljedeći stambeno-poslovni objekti:

 • Zgrada u Ulici Titova 58 i 60
 • Zgrada u Ulici Titova 54, Salomova palača
 • Zgrada u Ulici Kulovića br.8, stambeno-poslovna zgrada Ante Štambuka
 • Zgrada u Ulici Titova br.34, (Zgrada Isaka Arona Musafije)
 • Stambeno-poslovna zgrada na uglu Ulica Titova i Šenoina br. 14 i 16
 • Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Titova br.46
 • Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Titova br.50
 • Stambeno-poslovna zgrada na uglu Ulica Titova br.52 i Kulovića br.15
 • Niz objekata u Titovoj ulici, na brojevima 22,20 i 18, koji uključuje i uglovnicu na adresi Branislava Đurđeva 24
 • Bulevar M. Selimovića br. 1, 5a, 5b, 9, 13, 17
 • Arsa Tekija, Obala Kulina bana br.24 (obnova planirana u 2007.god.)
 • Stambena zgrade u ulici Bolnička br.7 i ulici Vilsonovo Šetalište br.6 (pripremljena projektna dokumentacija, radovi nisu izvedeni)

Ovim projektom obuhvećeni su i:

 • Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“
 • Jevrejska sinagoga

Projektanti/saradnici Zavoda: Zaila Uzunović, Selma Karačević i Amer Sulejmanagić, Amira Arnautović, Pavle Mašić, Nermina Mujezinović, Nanić   Nermina /voditelj projekta

2018-12-21T21:30:43+00:0012/02/2007|Objekti stambene arhitekture|