Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uputstva

Uputstva2022-12-07T13:05:50+00:00
Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih dobara baštine I, II i III kategorije i dobara baštine pod predhodnom zaštitom Službene novine Kantona Sarajevo 9/02
Uputstvo o kontroli, nadzoru i sprečavanju samoinicijativnih radova – mezarja Kovači Službene novine Kantona Sarajevo 35/05