Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Odluke

Odluke2021-04-26T11:17:31+00:00
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”

 

Službene novine Kantona Sarajevo 3/99
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača  JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”

 

Službene novine Kantona Sarajevo 31/07

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača  JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”

 

Službene novine Kantona Sarajevo 1/13

 

Odluka o izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika Službene novine Kantona Sarajevo 42/07
 

Odluka  o postavljanju i održavanju javnih satova Grad

Službene novine Kantona Sarajevo 42/07
 

Odluka o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo 12/11
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo 21/16
 

Odluka o stavljanju dobra baštine spomenički kompleks tunel D-B pod zaštitu

Službene novine Kantona Sarajevo 21/15
 

Odluka o proglašenju šireg područja vodopada “Skakavac” spomenikom prirode

Službene novine Kantona Sarajevo 10/02