Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo