Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava odnivača JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo