Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Nove publikacije – prirodna baština

Nove publikacije – prirodna baština2018-12-01T17:44:21+00:00

Nove publikacije – prirodna baština

U toku je štampanje monografija: “Prirodna baština Kantona Sarajevo” i “Vrtna arhitektura bosanskih avlija kao dio kulturne baštine”.

Monografija „ Prirodna baština Kantona Sarajevo“
Osnovni cilj izrade monografije je prezentacija i popularizacija izuzetno značajne i vrijedne prirodne baštine Kantona Sarajevo i stvaranje svijesti o njenoj vrijednosti. Monografija „Prirodna baština Kantona Sarajevo“ sadrži pored poglavlja o opštim karakteristikama Kantona ( položaj, geologija, klima, hidrografija) i poglavlja o flori, biljnim zajednicama, ihtiopoulaciji, krupnim sisarima, šumama, a posebno su obrađena posebno vrijedna prirodna područja. Monografija sadrži dosta kartografskih priloga i fotografija.

Autori monografije: S. Đug, N.Drešković, A.Hamzić
Saradnik: A.Švrakić
Finansiranje: Vlada Kantona Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Izdavač: Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

„Vrtna arhitektura bosanskih avlija kao dio kulturne baštine“
U cilju očuvanja, popularizacije i prezenetacije izuzetno značajnog segmenta integralne baštine stare bosanske avlije Sarajeva, završena je knjiga „Vrtna arhitektura bosanskih avlija kao dio kulturne baštine“, a njeno štampanje je u toku. Knjiga sadrži osnovne karakteristike avlija i bašči, biljni svijet, popis i fotografije danas prisutnih biljnih vrsta, te prijedloge hortikulturnog uređenja Svrzine kuće, Despića kuće i kuće Alije Đerzeleza, kao primjeri očuvanih starih sarajevskih avlija. Knjiga obiluje fotografijama bosanskih tradicionalnih vrtova, raznovrsnih biljnih vrsta, kao i ostalih, danas zaboravljenih dijelova vrtne arhitekture (česme, bunari, kaldrma…)

Autori knjige:T. Ljujić-Mijatović i A. Švrakić
Finansiranje: Vlada Kantona Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Izdavač: Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo