Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Općina Stari Grad

Općina Stari Grad2019-11-04T08:10:40+00:00
 1. Abdesthana (Šejh Feruhova džamija) sa grobljem i česmom, graditeljska cjelina
 2. Alifakovac, grobljanska cjelina
 3. Aškenaski hram, historijski spomenik
 4. At Mejdan, arheološko područje
 5. Banka na Obali (bivši Objekat Filijale austro-ugarske banke), historijski spomenik
 6. Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija, historijska građevina
 7. Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara), graditeljska cjelina
 8. Brusa bezistan (Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan) sa dućanima, graditeljska cjelina
 9. Careva ćuprija, historijski spomenik
 10. Careva džamija, graditeljska cjelina
 11. Čekrekčijina džamija, graditeljska cjelina
 12. Crkva Svetog Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom, graditeljska cjelina
 13. Despića kuća, historijska građevina
 14. Električna centrala na Hridu (Dudinom Hridu), industrijska graditeljska cjelina
 15. Ferhadija džamija, graditeljska cjelina
 16. Firuz-begov hamam, mjesto i ostaci historijske građevine
 17. Franjevački samostan i crkva sv Ante zajedno sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina
 18. Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima, graditeljska cjelina
 19. Gazi Husrev-begova džamija, graditeljska cjelina
 20. Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha, graditeljska cjelina
 21. Graditeljska cjelina – Bakarevića (Kekeki-Sinanova) džamija u Sarajevu
 22. Gradska vijećnica, historijska građevina
 23. Grupa objekata Gazi Husrev-begovog vakufa
 24. Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem, ambijentalna cjelina
 25. Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, graditeljska cjelina
 26. Hadžimuratovića Daire (Velike Daire), graditeljska cjelina, opština Stari Grad
 27. Hadžišabanovića kuća, stambena graditeljska cjelina
 28. Hastahana (zgrada Vakufske bolnice), graditeljska cjelina
 29. Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) i stambeni objekat Kadić, djelo arhitekte Josipa Vancaša, graditeljska cjelina
 30. Isa-begova zawija, prirodno-graditeljska cjelina
 31. Jajce kasarna, graditeljska cjelina
 32. Jevrejsko groblje u Sarajevu, grobljanska cjelina
 33. Katedrala (Katedrana crkva Srca Isusova), historijska građevina
 34. Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica, ambijentalna cjelina
 35. Kompleks Svrzine kuće, stambena graditeljska cjelina
 36. Kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici (Vila Mandić, vila Heinricha Reitera, vila Hermine Radisch i vila Forstratha Miklaua), graditeljska cjelina
 37. Konak, zajedno sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina
 38. Kozija ćuprija, historijski spomenik
 39. Kuća poznata kao kuća Alije Đerzeleza, graditeljska stambena cjelina
 40. Latinska ćuprija, historijska građevina
 41. Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, historijska građevina
 42. Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, historijsko područje
 43. Nekropole sa stećcima i nišanima Grčko groblje/Svatovsko groblje (Greblje) u selu Donji Močioci, općina Stari Grad, prirodno i historijsko područje
 44. Oficirska kasina (Dom Vojske Federacije, Dom Armije), historijski spomenik
 45. Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20, historijska građevina
 46. Rodna kuća Vladislava Skarića (Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH) u Sarajevu
 47. Saborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina
 48. Saburina kuća, stambena cjelina
 49. Sahat kula, historijski spomenik
 50. Sarajevska čaršija, historijsko gradsko područje
 51. Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana, historijska građevina
 52. Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila), graditeljska cjelina
 53. Stari grad Vratnik, graditeljska cjelina
 54. Stari jevrejski hram, ili Il kal grandi (Veliki hram), ili Il kal vježu (Stari hram), ili Stara sinagoga, historijska građevina
 55. Staro groblje na Kovačima, grobljanska cjelina
 56. Tašlihan, arheološko područje
 57. Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“, historijska građevina
 58. Zgrada željezničke stanice Bistrik, historijska građevina
 59. Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu, historijski spomenik
 60. Ženska gimnazija, historijska građevina