Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Općina Centar

Općina Centar2023-02-14T14:44:56+00:00
 1. Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina
 2. Čekaluša ulica (dio Čekaluša ulice od ulice Mejtaš do ulice Džidžikovac)
 3. Crkva svetog Vinka Paulskoga, graditeljska cjelina
 4. Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru), graditeljska cjelina
 5. Gospođicina kuća u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1, historijska građevina
 6. Gradska tržnica (Markale, ili Markthalle), historijski spomenik
 7. Grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36, br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha), graditeljska cjelina
 8. Hotel Zagreb, historijska građevina
 9. Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10, historijska građevina
 10. Magribija džamija, historijski spomenik
 11. Muzička akademija (Zavod svetog Augustina), povijesna građevina
 12. Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva “Napredak”; Napretkov Zakladni dom) u Titovoj 56, historijska građevina
 13. Narodno pozorište, povijesna građevina
 14. Graditeljska cjelina – Oficirski paviljoni u Sarajevu
 15. Palata Musafija, historijska građevina
 16. Salomova palata, historijska građevina
 17. Sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva ‘Matica’), historijska građevina
 18. Stambeni kompleks na Džidžikovcu, graditeljska cjelina
 19. Stambeni objekat u ulici Višnjik 16, historijska građevina
 20. Stambeno naselje Crni Vrh, graditeljska cjelina
 21. Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5, historijska građevina
 22. Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27, historijska građevina
 23. Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina (Mekteb), historijska građevina
 24. Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, historijsko područje
 25. Vatrogasna kasarna, historijska građevina
 26. Vila Stefanija u ulici Mjedenica broj 5, historijska građevina
 27. Zgrada Ante Štambuka na uglu ulica Titova i Kulovića broj 8 u Sarajevu, historijska građevina
 28. Zgrada Društva Crvenog krsta, istorijska građevina
 29. Zgrada Jozefa Zadika Danona, historijska građevina
 30. Zgrada kina Apolo, historijska građevina
 31. Zgrada Marijin dvora, povijesna građevina
 32. Zgrada Narodne (Centralne) banke sa pokretnom imovinom, historijska građevina
 33. Zgrada Penzionog fonda (zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume), historijska građevina
 34. Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Zgrada Zemaljske vlade I), sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina
 35. Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19, historijska građevina
 36. Zgrada Slavije, historijska građevina
 37. Zgrada Zemaljske vlade II (Zgrada Željeznica), historijska građevina
 38. Zgrada Zemaljskog vakufa (Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Vakufske direkcije) i Hadim Ali-pašinog vakufa, historijska građevina
 39. Školske zgrade u Gimnazijskoj ulici, graditeljska cjelina