Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

Direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo2023-04-07T11:48:24+00:00

Direktor Zavoda

dr sci. Boris Trapara, dipl. ing. arh.

Dr sci. Boris Trapara je arhitekta i historičar arhitekture. Diplomske i postdiplomske studije arhitekture završio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao stipendista Vlade Francuske odlazi na doktorske studije u trajanju od tri godine na institut INALCO pri Univerzitetu Sorbonne Paris Cité, gdje 2019. doktorira s temom “From Vienna to Sarajevo, role models and replicas in the architecture of Austro-Hungarian period” i stiče titulu doktora historijskih nauka. Studirao je paralelno na dva doktorska programa. Drugu doktorsku titulu iz oblasti tehničkih nauka stekao je 2020. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu.

Tokom školovanja učestvovao je na međunarodnim takmičenjima inovatora na kojima je osvojio više zlatnih, srebrenih i bronzanih medalja u polju tehničkog stvaralaštva u: Banjoj Luci, Moskvi, Ženevi, Parizu, Budimpešti, Seoulu i Zagrebu. Nakon studija volontirao je u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, bio saradnik više nevladinih organizacija za zaštitu baštine, te je radio kao viši asistent na predmetu historija arhitekture i umjetnosti na Odsjeku za arhitekturu Internacionalnog Burch univerziteta. Na Institutu za historiju umjetnosti pri Univerzitetu u Beču boravio je kao istraživač i stipendista Vlade Austrije.

Dr sci. Boris Trapara je učestvovao na domaćim i međunarodnim naučnim projektima i skupovima. Objavio je više od 50 stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama; časopisima, knjigama i na internet portalima. Kao gost predavač prezentovao je kulturno-historijsko naslijeđe naše zemlje na arhitektonskim fakultetima u Stokholmu, Upsali, Gotlandu, Rigi, Beču, Parizu i Hirošimi. Od avgusta 2021. godine obnaša funkciju direktora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.