Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Delegacija Direkcije za obnovu Bosfora Grada Istanbula, skupa sa predstavnicima Gradske uprave Grada Sarajeva, 22.09.2023. godine posjetila je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Tom prilikom srdačno su ih primile saradnice Zavoda, Mirha Šabanović, stručni savjetnik za zaštitu spomeničkog naslijeđa i Amira Radončić, stručni savjetnik za graditeljsko naslijeđe, te im predstavile rad ove ustanove.

Gosti iz Istanbula, g. Tolunay Cebi, inženjer građevine i gđa. Sezin Karcan Kaya, inženjer arhitekture, poseban interes pokazali su za bilješke o ratnim štetama, rezultatu rizičnog i posvećenog rada uposlenika Zavoda tokom ratnih razaranja od 1992. do 1996. godine.

U razgovoru je bilo riječi i o bogatom graditeljskom naslijeđu osmanskog perioda koje na prostoru Sarajeva i Istanbula pokazuje određene stilske sličnosti, ali i perioda antike u kontekstu arheologije te o različitim uticajima pod kojima se našla naša zemlja u XIX i prvoj polovini XX stoljeća i uticaja pod kojim se našla Turska u tom periodu.

Tokom sastanka uočeno je dosta sličnih izazova s kojima se susreću ove dvije ustanove na temelju čega se javila ideja za saradnjom u vidu zajedničkih projekata i panel diskusija multidisciplinarnog karaktera.

Ovaj važan susret pružio je poticaj za buduće projekte usmjerene na očuvanje i valorizaciju kulturnog naslijeđa Istanbula i Sarajeva.

2023-10-26T07:58:03+00:0025/10/2023|Aktuelnosti|