Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Stručna saradnja Sarajeva, Beograda i Skoplja na zaštiti i promociji baštine

Dr. Boris Trapara, dipl.ing.arh., direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, 14. decembra 2022. godine u Beogradu dogovorio je korake saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Ta će saradnja, nakon pauze od 30 godina, biti obnovljena. “Naš Zavod će u narednom periodu uspostaviti sličan oblik saradnje i sa Konzervatorskim centrom u Sjevernoj Makedoniji. Jedan od osnovnih motiva ove inicijative je mapiranje, istraživanje, valorizacija i zaštita baštine osmanskog perioda koja, pored Sarajeva, u Beogradu i Skoplju čini značajan i vrijedan dio kulturno-istorijskog naslijeđa”, rekao je tim povodom dr. Trapara. Prilikom posjete, dr. Trapara je biblioteci beogradskog zavoda poklonio knjigu profesorice Sabire Husedžinović „Graditeljstvo BiH kroz stoljeća”.

2023-03-29T13:31:34+00:0015/12/2022|Aktuelnosti, Uncategorized|