Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Projekat revitalizacije, restauracije i sanacije srednjovjekovne nekropole stećaka i muslimanskog groblja na lokalitetu Kopošići i Višnjica, Općina Ilijaš

Od 2008. godine u široj javnosti se javlja interes za lokalitet nekropole stećaka u selu Kopošići i srednjovjekovni grad Dubovnik. Nakon djelomičnih arheoloških ispitivanja i iskopavanja lokaliteta nekropole stećaka 2014. godine, nadgrobni spomenici i otkriveni artefakti se putem medija i različitih publikacija kontinuirano prezentuju i populariziraju. Građevinski radovi na srednjovjekovnom gradu od 2017. godine, animiraju posjetioce da u manjim grupama obilaze lokalitet nekropole stećaka, što nama nameće obavezu da ovaj pojas dodatno revitaliziramo i zaštitimo, a potom i sa aspekta struke adekvatno populariziramo u vidu izložbi, spoznaja, seminara, radionica i sl. O starom muslimanskom groblju u neposrednoj blizini grada na žalost do sad nisu postojali značajniji pisani i usmeni izvori zbog čega ocjenjujemo da pokušaj službe Zaštite da i ovo kulturno dobro valorizuju i revitaliziraju u sklopu jedne šire priče  o višestoljetnoj različitosti i kompleksnosti kulturno – historijskog naslijeđa ilijaškog kraja, dobijaju na dodatnoj vrijednosti i značaju.

Projekat revitalizacije, restauracije i sanacije srednjovjekovne nekropole stećaka i muslimanskog groblja na lokalitetu Kopošići i Višnjica na prostoru Općine Ilijaš sačinjen je sa ciljem procjene stanja opće očuvanosti stećaka i nišana, na oba lokaliteta, odabira najpogodnijih restauratorskih materijala i metoda te stvaranje plana sistemske i dugoročne zaštite i prezentacije nadgrobnika. Kriteriji za odabir navedenih lokaliteta i njihova revitalizacija, zasnovana je na tri bitna parametra: starosna i dokumentarno – historijska vrijednost, blizina srednjovjekovnog grada Dubrovnika i ostalih potencijalnih i nedovoljno istraženih areholoških lokaliteta u neposrednoj blizini (ostaci tabije na S-I strani grada, ostaci zgrade suda iz osmanskog perioda, kaldrmisani srednjovjekovni put koji je povezivao lokalitete Kopošići – Višnjica – Šije) i turistička atraktivnost lokaliteta koji osim bogate kulturno – historijske vrijednosti posjeduje sve strukturne elemente zelenog pojasa parka – šume.

Dokument možete pogledati u prostorijama INDOK službe Zavoda.

2020-06-26T13:39:20+00:0005/07/2019|Aktuelnosti|