Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Završena II faza radova Spomen-parka Vraca

II faza radova na Spomen-parku Vraca je završena 23.12.2018. godine. Radovi su započeti 12.11.2018. godine, u sklopu realizacije opsežnog Programa rekonstrukcije i restauracije spomen kompleksa koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo 2012. godine.

Izvođač radova je firma Neimari. d.o.o., prema projektu Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Izvršeni su radovi tekućeg održavanja – sanacije platoa oko tvrđave, dio stepeništa, staze prema Obilježju zahvalnosti i Obilježja zahvalnosti u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu. Obuhvatali su restauraciju i sanaciju kamenih površina na platou oko objekta tvrđave (plato na koti +640), stepeništu između platoa (kota +640) i platoa (kota +639), stazi prema Obilježju zahvalnosti; kao i čišćenje Obilježja zahvalnosti od grafita, te izradu i ugradnju novih rešetki na većem dijelu odvodnih kanala i poklopaca šahtova.

Primopredaja radova je obavljena 26.12.2018. godine, a od tog dana teče garant na rad u trajanju od 2 godine.

2019-01-10T08:44:26+00:0007/01/2019|Aktuelnosti|