Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Delegacija Grada Istanbula u posjeti Zavodu

U okviru svoje posjete Sarajevu, 5.12.2018. godine, delegacija Grada Istanbula ( u sastavu: Kağan Şahin – član gradskog vijeća, Hüseyin Eren – savjetnik gradonačelnika, Bayram Taşkın – direktor projekta za kulturna dobra, Murat Arslan – direktor kulturnih događaja, Ibrahim Dedeoglu  – zamijenik područja direktora za zelena područja i kompleksne građevine ) posjetila je Kantonalni zavod.

U Zavodu je održan i radno – protokolarni sastanak na kojem su uz članove delegacije Grada Istanbula, također prisustvovali predstavnici Gradske uprave Grada Sarajeva i direktor Zavoda gosp. Nervin Dacić. Tema sastanka je bila očuvanje i zaštita spomenika historije, kulture i tradicije, tursko – osmanskog perioda u Sarajevu, kao što su Bijela Tabija,Carev most, Firuz-begov hamam, Kalin hadži Alijina džamija, Hastahana u Halilbašića ulici….

Predočeni su neki od projekata restauracije historijskih građevina koje zahtjevaju intervenciju, te su razmatrane moguđnosti saradnje između gradova Istanbula i Sarajevu u  aspektu zaštite graditeljske baštine.

2018-12-27T09:03:32+00:0005/12/2018|Aktuelnosti|