Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Sanacija nišana na mezarju Čekrečnica / Veliki park

Pod nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo,  u periodu od 5. do 10. oktobra 2018. godine, izvršena je sanacija polomljenih i razbacanih nišana na mezarju Čekrekčinica.

Sanacija je urađena prema smjernicama Službe zaštite Zavoda, obuhvatila je:

– čišćenje i pripremu parcele za postavljanje nišana,

– podizanje i ispravljanje potonulih nišana,

– plombiranje pukotina i drugih manjih oštećenja.

Projekt sanacije u potpunosti je finansirao Grad Sarajevo, a radove je izvele firma Neimari d.o.o. Sarajevo.

Staro mezarje Čekrekčinica, pripadalo je nekadašnjoj hadži Idrizovoj mahali – Žabljak, nastalo je u 16. stoljeću, obuhvatalo je obližnja stara mezarja Kemalbeg i Šehitluci. Godine 1886. mezarje je pretvoreno u park, najveći i najstariji u gradu, čiji je projekat hortikulturnog rješenja izradio Hugo Krvarić. Ovo mezarje, današnji Veliki park, značajan je spomenik visoke starosne, dokumentarne, kulturno-historijske, umjetničke, kao i pejzažno-ambijentalne vrijednosti, koje proističu iz skladne sinteze nišana i prisutne vegetacije.

Više o mezarju Čekrekčinica/ Veliki park

2018-12-20T17:12:42+00:0010/10/2018|Aktuelnosti|