Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Druga faza radova na Spomen – parku Vraca

U Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas je potpisan ugovor o izvođenju II faze radova tekućeg održavanja Spomen-parka Vraca, sa firmom “Neimari”d.o.o. iz Sarajeva. Druga faza radova obuhvata radove  sanacije platoa oko tvrđave, dijela stepeništa, staze prema Obilježju zahvalnosti i  samog Obilježja zahvalnosti.

Radovi se izvode prema Programu rekonstrukcije i restauracije Spomen parka Vraca koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo u oktobru 2012. godine i prema Projektu radova izrađenom u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo u junu 2018. godine.

Specifična oštećenja na platou i stepeništima i stazama nastala su kretanjem tenkova, bojnih vozila i artiljerijskog naoružanja i ogledaju se u smrvljenim, obijenim i polomljenim dijelovima kamenog gazišta. Potrebno je ukloniti oštećene dijelove kamenog gazišta stepeništa, te ugraditi nove od iste vrste i boje kamena. Na platou i stazi se uklanja oštećeno (smrvljeno i polomljeno) kameno popločanje sa oštećenom podlogom i ugrađuju se nedostajući dijelovi popločanja. Vrlo mali dio nekada ugrađenih kamenih kocki je razbacan oko lokacije radova. Treba ga prikupiti, očistiti i ponovo ugraditi. Na očuvanim dijelovima popločanja ručno se čiste i mjestimično produbljuju spojnice među pločama popločanja, a nakon ugradnje nedostajućih dijelova fuguju se kamene kocke cjelokupnog popločanja u cementnom malteru. Oštećeni obodni ogradni zidovi uz plato sa desne i lijeve strane saniraju se, ugrađuju se ploče od iste vrste i boje kamena iste veličine i površinske obrade kao one nedostajuće. Obilježje zahvalnosti se čisti od grafita i masne boje, potrebnim materijalima i sredstvima.

2018-12-17T22:17:34+00:0017/09/2018|Aktuelnosti|